Noel Bayramı Hakkında Bilgiler
Arama Sonuçlarını Almak İçin Buraya Yazın!

Noel Bayramı Hakkında Bilgiler

Hristiyan âleminin Noel Bayramı hakkında bilgi almak üzere İskenderun İncil Kilisesi Derneği başkanı ve aynı zamanda kilisenin vaizi Cem Konur'la söyleşi yaptık. 

Google'a Noel Bayramının anlamı, Noel Bayramı hangi gün, Noel Bayramı nasıl kutlanır, Noel ile yılbaşı farklı mı gibi soruların cevabını aratmışsanız tam yerine geldiniz. 

Hristiyanların bayram geleneğini öğrenip size aktarmak için İskenderun İncil Kilisesi'ni ziyaret ettim.

Noel Bayramı söyleşisi
Kilisenin önünde

Cem Konur kimdir? 

Noel Bayramı hakkındaki sorulara geçmeden önce sizi tanıyabilir miyiz? Cem Konur kimdir?

Otuz sekiz yaşındayım. 

Doğma büyüme İskenderunluyum. 

Benim büyükler de burada doğmuşlar. 

"İskenderun'un yerlisi çok az" diyorlar da, işte o az olanlardan biriyiz bizler de. Normalde hep dışarıdan göç almış İskenderun ama biz yerlilerdeniz. 

Bir oğlum var. 

Filtre sektöründe çalışıyorum. 

Gönüllü olarak kilisede hizmet ediyorum.

İskenderun İncil Kilisesi

İskenderun İncil Kilisesi hakkında bilgi verir misiniz?

İncil Kilisesi yerel bir kilise, yerel bir topluluk. 

1959 yılında birkaç kardeş bir araya gelmişler, kiliseyi başlatmışlar. 

Burada Ortodoks, Katolik çok var ama Protestan olarak kimse kilise başlatmamıştı. 

2007'de dernekleştik. 

Zaten Diyanet de öyledir aslında. Avrupa Birliği yasalarına göre bütün ibadethaneler ya vakıf, ya da dernek adı altında olmak zorundadır. Çoğunluğa göre; biraz daha büyükse vakıf oluyor, küçükse dernek oluyor. Bütün ibadethaneler öyledir. Avrupa'da da öyledir zaten.

Noel Bayramı Nedir? 

Noel ne demek? Hristiyanlar neden Noel Bayramı kutlar?

Noel aslında Christmas'tan geliyor. Meselâ Avrupa'da Christmas diyorlar. 

Türkçe'de Doğuş Bayramı'dır. Yani Mesih'in doğuşunu, yaklaşık iki bin sene önce dünyaya gelişini kutluyoruz. Aslında düşünebiliriz ki biz burada bir doğum günü kutluyoruz. Çünkü Noel demek, Mesih'in dünyaya gelmesi demek. Biz onu kutluyoruz. 

Mesih kelime olarak meshedilmiş; kurtarıcı demek. 

İşte Mesih'in doğumundan ta yüzyıllar önce birçok peygamber tarafından müjdelenmiş. Eski tarihlere baktığımızda birkaçını söyleyeyim: Yeşeya peygamber, Yeremya peygamber, Davut peygamber, Süleyman; birçoğu o dönemki halka Tanrı'nın esinlemesiyle demiş ki: 

Bir kurtarıcı gelecek sizin için. Bir kurtarıcı doğacak, sizi günahlarınızdan kurtaracak. Bir Mesih gelecek. 

O zamanki halk uzun yıllar bu olayı beklemiş. Mesih dünyaya geldiğinde de hem o zamanki halk için, hem de bugün onu takip eden, ona iman eden herkes için onun dünyaya gelmesi büyük bir sevinç.

Düşün yani; yüzyıllardır müjdelenen, umutla beklenen bir kurtarıcı işte kurtuluşu vadediyor. O doğuyor, otuz üç yıl bu dünyada kalıyor. O süre zarfında, daha çok son üç yılında birçok hizmet yapıyor. Zaten ona inanan, inanmayan herkes bugün kabul ediyor. İşte körlerin gözünü açıyor, cüzamlıları iyileştiriyor, ölüleri diriltiyor, hastaları iyileştiriyor, felçlileri ayağa kaldırıyor. 

Yani bizim için büyük bir sevinç onun dünyaya gelmesi. 

O yüzden Noel bizim için doğum günü kutlama havasında geçiyor.

Zebur suresi
Zebur'dan bir sure, ziyaretçileri buyur ediyor

Noel Bayramı Ne Zaman? 

Noel Bayramı'na nasıl hazırlanıyorsunuz?

Noel Bayramı 25 Aralık günüdür. 

Ama kiliselerin %99'unda 24'ü 25'e bağlayan gece kutlanıyor törenlerle. 

Daha çok aileler 25'inde birbirine gidip kutluyorlar. 

Ama bi' de bunun öncesi var. Öncesinde dört hazırlık haftası var. 

Meselâ biz kilise olarak ne yapıyoruz? Bunu birçok kilise de yapıyor tabi. 

O son dört haftaya geldiğimizde her hafta bir mum yakıyoruz. Biz bununla ilân ediyoruz Mesih dünyaya gelişini. 

Meselâ ne için dünyaya geldi? Işık olmak için dünyaya geldi, bütün insanlığa. Günahlardan kurtarmaya geldi. Şifa vermeye geldi hastalıklara. Körlerin gözünü açmaya geldi. 

O süre zarfında tabiî şey de var: Bu daha çok çocuklar için büyük bir sevinç. Kiliseyi süslüyoruz. Noel ağaçlarını kuruyoruz. En çok çocuklar bunu seviyor. 

Onun dışında her hafta o mumları yaktığımızda İncil'den bölümler, ayetler okuyoruz. Demin dediğim gibi; birçok peygamber müjdelemiş Mesih'in dünyaya gelişini. Bununla beraber söylemişler; nerede doğacak, nasıl dünyaya gelecek? İşte bu bölümleri okuyoruz. Nasıl doğduğunu, doğduktan sonra o bölgede nelerin olduğunu, ne gibi zorlukların olduğunu okuyoruz. 

Yeni gelen insanlar olduğunda onlarla paylaşıyoruz. 

Mesih'in doğuşu kutlanması gereken bir şey ama yani sadece belirli bir grubun kutlamasıyla olmuyor.

Çünkü Mesih doğduğunda şunu demedi: Ben sadece şu ırk için, şu din, şu mezhep için geldim. 

Mesih dünyaya geldiğinde, "Bütün insanlara ışık olmaya geldim" dedi. Bir mezhep, bir din ya da bir ırk belirtmedi. Çünkü Mesih hiç ayrım yapmadan, herkes için geldi. Herkese ışık olmaya geldi. 

Yahya peygamber, Mesih'in döneminde yaşamış bir peygamber. Mesih'i gördüğünde tanıklık yaptı onun için. Diyor ki: 

Dünyanın günahını ortadan kaldıracak Tanrı kuzusu.

Bütün dünya, bütün insanlık için gelen bir Mesih olduğunu anlıyoruz. 

O yüzden Noel herkesin kutlayabileceği bir bayram. 

Mesih'in gelişini kutlamak; onun hem bizim için, hem de dünya için yaptıkları her şey için şükretmek.

Hristiyanların Noel Bayramı Kutlaması

Noel Bayramı'nda neler yapıyorsunuz?

Aralık ayının 24'ünü 25'ine bağlayan gece kiliselerde kutlanıyor. Genelde zaten kutlamalar hep aynı şekilde oluyor. 

Önce ilâhîler söylüyoruz. Ama Noel ilâhîleri her pazar kilisede söylediğimiz ilâhîlerden biraz farklı oluyor. Çünkü Noel ilâhîleri daha çok Mesih'in doğuşuyla ilgili. Mesih'in doğduğu günler. Mesih nasıl doğdu? Ahırda doğdu ve yemliğe yatırdılar. 

Sonra meleklerin, çobanların gelip insanları müjdelemesi var. O bölümleri okuyoruz İncil'den. 

Sonra Kutsal Kitap'tan Mesih'in doğuşuyla ilgili bir paylaşım oluyor. 

En sonunda da, eğer kilisenin imkânları varsa bir çay sofrası kuruluyor. Noel kurabiyeleri, çaylar. Bir paydaşlık zamanı da oluyor. 

Yine kilisenin imkânları varsa, gelen herkese küçük birer hediye dağıtılıyor. O hediyenin anlamı basit gibi görünüyor da, aslında derin bir anlamı var. 

Biz şimdi Mesih'in doğuşunda şunu görüyoruz: Tanrı, yüzyıllardır peygamberlerce müjdelemiş. Bir kurtarıcı var, insanlık için. Bizim için o çok büyük, çok değerli bir hediye. Yani Tanrı tarafından bizlere verilen bir hediye. Biz de o hediyenin değerini, büyüklüğünü bildiğimiz için, insanlara hediye veriyoruz. O hediyeyi anmak için aslında. Ama her kilisede belki oluyor, belki olmuyor. Normalde bu oluyor. 

Daha sonra ayın 25'inde de kutlamalar bitmiş oluyor zaten. 

Herkes akrabalarına gidiyor, sevdiği kişilere gidiyor. Noel Bayramı'nı kutluyorlar. Belki çay içiyorlar, sohbet ediyorlar. Bu şekilde geçiyor.

"İnançlar farklı olsa da hepimiz aynıyız"

Kilisenin dışında kişisel veya bir aile olarak evde nasıl geçiriyorsunuz bayramı? Meselâ biz kendi bayramlarımızda çocukken bayramlık alınırdı, büyükler bayram harçlığı verirdi, ev ev dolaşıp el öperdik, heyecanla beklerdik sabahın olmasını. Sizde de var mı öyle?

Var var tabi. 

Yani sonuçta inançlar farklı olsa da aslında kültürümüz hep aynı. Aynı şekilde büyüdük. Bizde de aynı şeyler var tabi. 

Meselâ işte onu diyecektim, kendi evim için konuşuyorum. Kilisede olduğu gibi, evlerde de yine bir ay öncesinden başlıyor hazırlıklar. Geziliyor, kıyafetler alınıyor, çocuklara ayakkabılar alınıyor. İşte kilisede yaptığımız gibi, evimizde de belki küçük ağaçlar var. Noel ağaçlarını kuruyoruz, süslüyoruz.

Nasıl burada meselâ bayram kömbeleri yapıyor büyüklerimiz. Bizim evde de Noel kurabiyeleri oluyor. Aynı şekilde oluyor aslında. Çok bir değişiklik yok.

Kiliseyi ziyaret
Dostluk çiçeğinin bir yaprağına ben de adımı yazdım

Yılbaşı ve Christmas Aynı Şey Mi?

Noel ile yılbaşı aynı mı?

(Hafiften gülüyor) Bu en çok karıştırılan bi' şey. Biz üstüne basa basa söylüyoruz zaten. Kutladığımız tarihler de belli. Şimdi 24 Aralık ayrı bir tarih, ya da 25 Aralık... 31 Aralık ya da 1 Ocak ayrı bir tarih.

Ben yılbaşını Noel'in finali zannediyordum. (Gülüyorum) Yani Noel Bayramı bir hafta kutlanıyor zannediyordum. 

Öyle zannedenler var; yılbaşında Noel kutladığımızı sananlar var. 

Ben bazen yeni tanıştığım insanları davet ediyorum. Diyorum ki: 24'ünde, 25'inde Noel'imiz var, gelebilirsiniz. 

Şaşırıyorlar. "Niye bir hafta erken kutluyorsunuz? 31'inde değil mi" diyorlar. 

Hayır, diyorum; o yılbaşı, ayrı bir şey. 

Şimdi biz Noel'de neyi kutluyoruz? Dediğim gibi; Mesih'in dünyaya gelişini, dünyanın kurtarıcısının doğuşunu kutluyoruz. 

Aralık'ın 31'ini, Ocak'ın 1'ine bağlayan gece ne kutlanıyor? İnsanlar o yılın bitişini, yeni bir yıla girişi kutluyor. 

Kimisi evinde ailece sakin bir şekilde kutluyor. 

Yani amaç; o akşam ailece yemek yiyelim. 

Çünkü hayat o kadar zorlaştı ki, artık bazen birbirimize vakit ayıramıyoruz. En azından o gün beraber olalım, birlik içerisinde geçirelim, diyoruz. Çoğu kişi bu amaçla kutluyor. 

Kimisi çılgınca kutluyor. 

Kimisi hiç kutlamıyor. 

Ama ne şekilde kutlarsa kutlasın, o gece herkes eski yılın bitişini, yeni yıla girişini kutluyor. 

Onun Mesih'in doğuşuyla bir ilgisi yok zaten. 

Geride Kalan Yılın Muhasebesi

Bir abimden duymuştum. Çok hoşuma gitti. 

Meselâ ne yapabiliriz yılbaşında, dedik. 

"Bir şey yapmak zorunda değilsiniz" dedi, "Ama eğer  illâki bi' şey yapmak istiyorsanız şunu yapabilirsiniz: 

İşte kocaman bir yıl geride kaldı. Üç yüz altmış beş gün. Çok şey yaşadınız. O zaman oturun, düşünün. Ailenizle beraber oturabilirsiniz. Bir yemek yiyebilirsiniz. Konuşabilirsiniz. O yılın bir hesabını yapabilirsiniz: Nerede eksik yaptım? Nerede hata yaptım. Yeni yılda aynı hataları yapmayayım. Yeni yılda daha iyi bir hayatım olsun. 

Benim çok hoşuma gitmişti. Belki on sene önce duymuştum. On yıldır hep aynı şeyi yapıyorum yılbaşında.

İskenderun İncil Kilisesi Nerede?

İnsanlar size nasıl ulaşabilir? Gelip ziyaret edebilirler mi?

Tabi, ziyarete açık. 

İskenderun Fener Caddesi deyince herkes biliyor. Caddenin sonunda deniz fenerinin tam karşısındayız. 

Bi' de Facebook ve Instagram'dan İskenderun İncil Kilisesi yazarsanız çıkar.

İskenderun İncil Kilisesi vaizi
Vaiz Cem Konur'la

Vaizin Dileği

Noel Bayramı münasebetiyle yaptığımız söyleşinin sonuna geldik. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Hristiyan dünyasının Noel Bayramı'nı kutlarım.

Sağ olun. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. 

Her Noel'de söylüyorum: 

Bana göre; bugün dünyanın her zamankinden çok, daha çok huzura, esenliğe, sağlığa ve barışa ihtiyacı var. Zaten işte yaklaşık iki bin yıl önce Tanrı, Mesih'i bunun için gönderdi. O yüzden ben de dua ediyorum: 

Mesih'in doğuşu bu Noel'de bütün dünyaya barış, esenlik, huzur, sağlık getirsin. 

En büyük dileğim bu.

Yorum Gönder

6 Yorumlar
Yorumlar onaylandıktan sonra yayımlanır.
 1. Noel ile yılbaşının farkını anlamış olduk

  YanıtlaSil
 2. yılbaşını noel olarak kutlayan ülkemin insanları maalesef:)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ziyaret ve yorum için teşekkür ederim. :)

   Sil
 3. çok bilgilendirici bir röportaj olmuş severek okudum noel konusuna vakıfım ama böyle bir yazıyla daha çok bilinçlenmek beni mutlu etti saolun :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Teşekkür ederim Dear Monarosa. Güzel yorumunuz da beni mutlu etti. Eğer dağarcığımıza yeni bilgiler katabiliyorsak, emeğimiz boşa gitmiyor demektir. :)

   Sil